Услуги

3D моделиране


Проучване
Заснемане на обекта
Анализ на даденостите
Проучване за възможностите.
Функционално решение
 

Проучване
Заснемане на обекта
Анализ на даденостите
Проучване за възможностите.
Функционално решение
 
Идеен проект
3D моделиране
Предложения за материали
Скици 

Технически проект
Технически чертежи
Спецификации
Количествени сметки

Производство и монтаж
Високи технологии
Качествени материали
Авторски надзор
Контрол на качеството и сроковете
Гаранционно и следгаранционно обслужване
 


Проектиране, Дизайн и 3D моделиране на фасади, светещи реклами за сгради и витрини, външни нестандартни решения, тотеми, вътрешно оформление на търговски площи и офиси, елементи за презентация и продуктово позициониране и много други.