Услуги

3D Моделиране, проектиране и дизайн

3D моделиране и проектиране на фасади, светещи реклами за сгради и витрини, външни нестандартни решения, тотеми, вътрешно оформление на търговски площи и офиси, елементи за презентация и продуктово позициониране и много други.Предпроектно проучване

 
 •  Заснемане на обекта
 •  Анализ на даденостите
 •  Проучване за възможностите
 •  Функционално решение

Идеен проект
 
 • 3D моделиране
 • Предложения за материали
 • Скици 

Технически проект
 
 • Технически чертежи
 • Спецификации
 • Количествени сметки

Производство и монтаж
 
 • Високи технологии
 • Качествени материали
 • Авторски надзор
 • Контрол на качеството и сроковете
 • Гаранционно и следгаранционно обслужване