Услуги

Проектиране, Дизайн и 3D моделиране

Проектиране, Дизайн и 3D моделиране на фасади, светещи реклами за сгради и витрини, външни нестандартни решения, тотеми, вътрешно оформление на търговски площи и офиси, елементи за презентация и продуктово позициониране и много други.


Проучване
Заснемане на обекта
Анализ на даденостите
Проучване за възможностите.
Функционално решение

Идеен проект
3D моделиране
Предложения за материали
Скици 

Технически проект
Технически чертежи
Спецификации
Количествени сметки

Производство и монтаж
Високи технологии
Качествени материали
Авторски надзор
Контрол на качеството и сроковете
Гаранционно и следгаранционно обслужване