Новини

Производство в крачка

Производство на наколко елемента от 30 мм опал, композит и LED осветление 
48 часа и монтаж. Успех на Derida Dance Center